Marble Surface

Medya Bağlantısı

KARABAĞ

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlerde

Modern Araştırmalar Kongresi

17-19 Haziran 2021/ Karabağ, Azerbaycan

AZERBAYCAN MİLLİ İLİMLER AKADEMYASI 

AMEA FOLKLOR ENSTİTÜSÜ, AMEA NİZAMİ GENCEVİ ADINA EDEBİYAT ENSTİTÜSÜ

AMEA KAFKASŞİNASLIK ENSTİTÜSÜ

AMEA NESİMİ ADINA DİLBİLİMİ ENSTİTÜSÜ

AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ

AMEA MERKEZİ ELMİ KİTUBHANESİ

Eski Roma ve Yunanlılar’ın Albanya, Araplar’ın Helenistik devirde burada yaşayan Arran veya Arianoi adlı bir kavme izâfeten Arrân dedikleri Gence ve Karabağ’ı ihtiva eden bölge Türk hâkimiyeti döneminde Karabağ adını almıştır. Zorlu mücadelelerin sahne aldığı bu Azerbaycan toprağında uluslararası  bilimsel kongreye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Engin coğrafyada yaşamış ve bir çok medeniyete ev sahipliği ve önderlik yapmış olan kültürel değerlerimizi dünyaya ve geleceğe tanıtmanın önemini vurgulamak üzere tüm bilim dünyası ve sivil toplum mensuplarını Uluslararası Karabağ Kongresine davet ediyoruz. Sosyal ve beşeri bilim dallarından eğitim, bilim, tarih, medeniyet ve kültürel mirasımız, milli kimlik konularında nitelikli çalışmalar kabul edilecektir. Bu düşünce ile amacımız dünyanın farklı bölgelerinden akademisyen ve araştırmacıları bir araya getirerek bu kutsal toprakta bilimsel çalışmalarını paylaşabilecekleri bir platform sağlamaktır. 

AJFD_logo-01.jpg

BİLDİRİ ÇAĞRISI VE KONULAR

ÖNEMLİ TARİHLER

BAŞVURU

 
İLETİŞİM FORMU